Het ‘nieuwe trouwen’ straks wettelijk geregeld

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 07 april 2017
De gemeenschap van goederen in het huwelijk wordt beperkt. De Eerste Kamer heeft eind maart j.l. een initiatiefwet aangenomen die dat regelt. In de gemeenschap van goederen worden straks schulden, erfenissen en giften niet meer standaard opgenomen in het huwelijkscontract.

Het is nu zo dat mensen die trouwen alle bezittingen en schulden delen, ook als die voor het huwelijk zijn ontstaan. Als ze dat anders willen, moeten ze dat voor ze trouwen bij de notaris regelen.

 

Wie niets laat vastleggen, trouwt in een beperkte gemeenschap van goederen. Wie wel in volledige gemeenschap van goederen wil huwen of willen huwen onder huwelijkse voorwaarden, moeten dat bij de notaris laten vastleggen.

 

Ondernemers

Voor ondernemers die gaan trouwen en niet de gang naar de notaris maken om huwelijkse voorwaarden op te maken, betekent deze wet dat de waarde van de onderneming voor het huwelijk vastgesteld moet worden. Deze waarde valt namelijk buiten de gemeenschap. De tijdens het huwelijk gerealiseerde winsten en verliezen vallen wel in de gemeenschap van goederen.