Afschrijvingen

Onder een afschrijving verstaan we het bedrag dat vanwege technische of economische veroudering jaarlijks in mindering wordt gebracht op de aanschafprijs of boekwaarde van een duurzaam productiemiddel. Jaarlijkse afschrijvingsbedragen zijn afhankelijk van de economische levensduur, het totaal af te schrijven bedrag en de afschrijfmethode. De afschrijfmethode bepaalt hoe afschrijvingen worden verdeeld over de gebruiksduur van een duurzaam productiemiddel.

Excel heeft zeer gebruiksvriendelijke functies voor het berekenen van afschrijvingen, zoals:

  • LIN.AFSCHR(kosten;restwaarde;duur);
  • DB(kosten;restwaarde;duur;termijn;maand);
  • DDB(kosten;restwaarde;duur;termijn;factor);
  • SYD(kosten;restwaarde;duur;termijn);
  • VDB(kosten;restwaarde;duur;begin_periode;einde_periode;factor;geen_omschakeling);
  • AMORDEGRC(prijs;aankoopdatum;eerste_termijn;restwaarde;termijn;afschrijvingspercentage;soort_jaar);
  • AMORLINC(prijs;aankoopdatum;eerste_termijn;restwaarde;termijn;afschrijvingspercentage;soort_jaar).

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.