Afschrijvingen

Een afschrijving is het in de boekhouding tot uitdrukking brengen van de waardedaling van een bedrijfsmiddel over een bepaalde periode. Afschrijvingen vormen een kostenpost in de winst- en verliesrekening en leidt dus tot een lager resultaat in de verslagperiode. Ieder jaar draagt zijn eigen kosten en lasten.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!