Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is in Nederland opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over de rechtspersonen. Er zijn verschillende vormen:

 • vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid zijn in Nederland:
  • maatschap;
  • vennootschap onder firma (VOF of V.O.F. of vof of v.o.f.);
  • commanditaire vennootschap (CV of C.V. of cv of c.f.).
 • vennootschapsvormen die als rechtspersoon aan het handelsverkeer kunnen deelnemen, zijn:
  • naamloze vennootschap (NV of N.V. of nv of n.v.);
  • besloten vennootschap (BV of B.V. of bv of b.v.);
  • coƶperatie:
   • met beperkte aansprakelijkheid (BA of B.A. of ba of b.a.);
   • met uitgesloten aansprakelijkheid (UA of U.A. of ua of u.a.);
   • met wettelijke aansprakelijkheid (WA of W.A. of wa of w.a.).

Het ministerie van Justitie en het ministerie van Economische Zaken zijn een project gestart om de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bv) aantrekkelijker te maken voor ondernemers. De overheid wil dit doel bereiken door de regels voor bv's eenvoudiger te maken. Gezien het grote aantal bv's in Nederland verwacht de overheid dat een vereenvoudiging van de regels het bedrijfsleven veel voordelen zal opleveren.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!