Vennootschapsrecht

Het vennootschapsrecht is in Nederland opgenomen in Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, dat handelt over de rechtspersonen. Er zijn verschillende vormen: vennootschapsvormen zonder rechtspersoonlijkheid (maatschap, vennootschap onder firma en commanditaire vennootschap) en vennootschapsvormen met rechtspersoonlijkheid (naamloze vennootschap, besloten vennootschap en coƶperatie).

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!