Fiscale gevolgen Flex-bv

Samenvatting

Met de invoering van de Flex-bv op 1 oktober 2012 gelden nieuwe regels. Die bieden aandeelhouders van een bv (de wijzigingen gelden niet voor nv's) meer mogelijkheden hun onderlinge verhoudingen en de verhoudingen met de bv te regelen. Een verklaring van geen bezwaar was sinds 1 juli 2011 al niet meer nodig.

Vooral van belang voor de fiscale gevolgen van het nieuwe bv-recht zijn de bepalingen over het vervallen van het verplichte minimumkapitaal (waardoor een bv ook met € 0,01 kan worden opgericht) en de mogelijkheid te werken met stemrechtloze en winstrechtloze aandelen. Dit heeft onder meer gevolgen voor de aanmerkelijkbelangregeling, de terbeschikkingstellingsregeling, de fiscale eenheid vennootschapsbelasting en omzetbelasting, de deelnemingsvrijstelling, de term verbonden lichaam in de Wet Vpb, de verzekeringsplicht voor de dga en regeling betreffende het pensioen in eigen beheer. Deze en andere onderwerpen worden in dit artikel behandeld.

Het artikel 'De Flex-bv' besteedt uitgebreid aandacht aan alle andere belangrijke nieuwe wijzigingen per 1 oktober 2012. Raadpleeg ook het artikel 'Fiscale eenheid vennootschapsbelasting' in deze kennisbank.

Fiscale gevolgen Flex-bv

De introductie van de Flex-bv heeft gevolgen voor een veelheid aan regelingen in de fiscale wetgeving. Bij de behandeling van het (juridische) wetsvoorstel door de minister van Justitie is tamelijk consequent aangegeven dat het met de fiscale gevolgen van het wetsvoorstel wel mee zal vallen en is eigenlijk alleen aangekondigd dat een wijziging zal worden aangebracht in het Besluit fiscale eenheid 2003 om de voorwaarden voor de vorming van de fiscale eenheid Vpb te verduidelijke ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!