Shared Service Center

Een Shared Service Centre (afgekort SSC) is 'een resultaatverantwoordelijk samenwerkingsverband dat tot taak heeft het leveren van diensten op een specifieke specialisatie aan de afzonderlijke moederorganisaties op basis van een overeenkomst tegen een verrekenprijs'. In een SSC worden administratieve en ondersteunende taken, zoals personeelszaken, financiën, inkoop en ICT, geconcentreerd. Grote organisaties kunnen een Shared Service Centre binnen de eigen organisatie inrichten. Kleinere organisaties zoeken de samenwerking en creëren een eigen gezamenlijke SSC.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.