Shared Service Center

Samenvatting

In dit artikel wordt het concept van een Shared Service Center toegelicht. Daarbij wordt ingegaan op de ontstaansgeschiedenis en de belangrijkste redenen om een SSC in te voeren. Bij de eerste SSC's was de focus primair het realiseren van kostenvoordelen. Tegenwoordig is dat nog steeds een belangrijke reden maar niet meer de enige reden. Uit onderzoek zijn onder andere ook de volgende reden naar voren gekomen: betere dienstverlening, focus op kerntaken, fiscale of juridische overwegingen, enzovoort. Daarnaast komt aan de orde welke activiteiten in een SSC kunnen worden ondergebracht en welke eisen er aan de producten van een SSC worden gesteld. Ook worden de organisatorische gevolgen van de invoering van een SSC behandeld en wordt een voorzichtige poging gewaagd om naar de toekomst van SSC's te kijken. Hebben SSC's in de toekomst nog bestaansrecht of zal, net als de slinger van een klok, op enig moment deze 'modegril' weer terugdraaien? Tot slot worden de verschillende rollen van de controller toegelicht.

Verder treft u in dit artikel diverse checklists, afbeeldingen en praktijkvoorbeelden aan.

Een aan dit onderwerp gerelateerd artikel in deze kennisbank is 'Overgaan tot een Shared Service Center of toch maar niet?'.

Wat is een Shared Service Center (SSC)?

De invoering van shared services is medio jaren tachtig van de vorige eeuw in de VS begonnen. In eerste instantie lag de nadruk vooral op arbeids-/verwerkingsintensieve financiƫle activiteiten. Vanwege kostenreductie en schaalvoordelen gingen grote ondernemingen ertoe over om de grote volumegedreven transactieprocessen die zij niet als kernactiviteiten beschouwden, voor het hele land samen te voegen. Johnson & Johnson ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.