Leasing

Leasing is een overeenkomst waarbij de ene partij (de lessor) de andere partij (de lessee) toestaat tegen periodieke betaling gedurende een bepaalde periode een (bedrijfs)middel te exploiteren. Er bestaat onderscheid tussen operational lease en financial lease. Het is voor de lessor en de lessee van groot belang om een overeenkomst zuiver naar één van beide leasevormen te benoemen omdat dit gevolgen kan hebben voor de jaarverslaggeving, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en overdrachtsbelasting. Voor fiscale doeleinden speelt het begrip economisch belang (risico) een belangrijke rol bij de kwalificatie van een leaseovereenkomst als operational of financial.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!