Creditmanagement

Creditmanagement is een onderdeel van een financiële administratie en is in traditionele vorm beter bekend als de afdeling debiteurenadministratie. De belangrijkste facetten van creditmanagement zijn het tijdig innen van uitstaande facturen, het beoordelen van debiteurenrisico's, het bepalen van kredietwaardigheid en het onderhouden van klantcontacten (financieel).

Creditmanagement begint – in navolging van bedrijven in de VS – steeds belangrijker te worden. Het doel is meer en meer verantwoord om te gaan met kredietrisico's en een acceptabele of lage betalingstermijn te realiseren om uiteindelijk het werkkapitaal te optimaliseren bij een zo hoog mogelijke omzet.

De hoogte van de post debiteuren valt te beïnvloeden door middel van:

  • Verkoopvoorwaarden
    Hierin staan in ieder geval de uiterste betaaltermijn en de kortingsvoorwaarden omschreven.
  • Kredietanalyse
    Dit houdt in dat het betalingsgedrag van nieuwe en toekomstige klanten tegen het licht gehouden wordt. Bij doorlichting van (nieuwe) klanten kan gebruik worden gemaakt van verschillende analysemodellen.
  • Inning- en incassobeleid
    Het inning- en incassobeleid moet eenduidig en voor alle partijen bekend zijn.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!