Cashflow- en amortisatieschema's

Globaal zijn er twee soorten financiƫle schema's te onderscheiden: cashflow- en amortisatieschema's. Bij cashflowschema's is sprake van een continue in- en uitstroom aan cashflows, zonder dat sprake is van een duidelijk gemarkeerd eindpunt. Dit is bij amortisatieschema's, waarbij het doel is om een schuld te delgen of een lening af te lossen, wel het geval: een amortisatieschema kent (doorgaans) een eindsaldo van 0.

Met een gedetailleerd cashflowschema is een controller in staat om op dagbasis zowel betalingen als opnames te verwerken.

Excel leent zich er goed voor om geldstromen te volgen in de vorm van cashflow- en amortisatieschema's. Dit kan zowel in de vorm van statische als dynamische schema's.

Excelsheets

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.