BSc totaaloverzicht doelstellingen

De Balanced Scorecard is een communicatie- en informatiemiddel voor de gehele onderneming. Centraal staan de visie en strategie. Deze worden concreet gemaakt in vier perspectieven: financieel perspectief (lees: winst), klantperspectief (afnemers), intern perspectief (activiteiten en processen) en het leer- en innovatieperspectief (continuïteit, groei). Van deze vier perspectieven wordt in dit werkblad de onderlinge samenhang gedefinieerd.

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Werkbladen in deze Excelsheet

Werkblad BSc totaaloverzicht doelstellingen

Bekijk screenshot van dit werkblad

Gebruiksinstructie

Doel van deze tool

Voor dit voorbeeld van een Balanced Scorecard is de beleggingsafdeling van een bank gebruikt.

Voor de beleggingsafdeling van een bank moet inzicht worden gegeven in de geleverde prestaties door de (voor hen eerder specifiek ingerichte) Balanced Scorecard voor kwartaal 4 op te stellen. Daarnaast moet de Balanced Scorecard op basis van jaargegevens worden weergegeven.

Daarbij moeten de realisatiecijfers van het vierde kwartaal en de jaarcijfers zowel cijfermatig als visueel worden vergeleken met de normen (doelstellingen) die ten aanzien van de prestatie-indicatoren in de Balanced Scorecard zijn gesteld.

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!