BTW

  vorige    

Inhoudsopgave

Verhuur onroerend goed: aandachtspunten

De verhuur van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Hierop bestaan enkele uitzonderingen, die wij in dit artikel nader uitwerken. De belangrijkste uitzondering is dat voor de verhuur van onroerende zaken kan worden geopteerd voor een btw-belaste verhuur. Hieraan zijn wel enkele strikte voorwaarden verbonden, waarvan de belangrijkste is dat de huurder de onroerende zaak moet gebruiken voor prestaties waarvoor ten minste 90% recht op aftrek van btw bestaat.

Een btw-vrijgestelde verhuur kan grote negatieve gevolgen hebben voor de verhuurder als gevolg van de beperking van het recht op aftrek van btw. Ondernemers die onroerende zaken verhuren, doen er daarom goed aan daar waar mogelijk te opteren voor een btw-belaste verhuur.

In dit artikel:

  • Verhuur van parkeerruimte voor voertuigen en verhuur van lig- en bergplaatsen voor vaartuigen
  • Verhuur
  • Gevolgen btw-vrijgestelde verhuur
  • Opteren voor btw-belaste verhuur
  • Toetsingsmomenten btw-belaste verhuur
  • Verhuur met aanvullend dienstbetoon
  • Btw-belaste verhuur niet mogelijk

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige