Veranderingsmanagement

Veranderingsmanagement (ook wel genoemd Management of Change) is een van de snelste groeiers binnen het managementgebied. Veranderingen in organisaties zijn in te delen in vijf categorieën:

  • verandering van de omgeving;
  • verandering van strategie;
  • verandering van bedrijfsstructuur;
  • verandering van bedrijfscultuur;
  • verandering van het financiële resultaat.

Veranderingen ontstaan bijvoorbeeld door schaalvergroting als gevolg van fusies en overnames, waardecreatie voor aandeelhouders en veranderde financiële besturing.

De rol van de controller bij verandermanagement is signalering en bij kleine en middelgrote bedrijven ook sturing van de veranderingen. De blik van de controller lijkt veelal vooral gescherpt te moeten worden op het procesmatige karakter van veranderingen waarbij naast rationele rapportages ook minder zichtbare processen van macht en invloed, van overtuigen en van weerstand tegen verandering van betekenis blijken te zijn.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.