Het succesvol managen van veranderingen

Samenvatting

Het realiseren van verbeteringen in uw organisatie betekent bijna altijd een verandering in de manier waarop mensen werken. Verandering (leuk of niet) gaat altijd gepaard met weerstand bij medewerkers in de organisatie. De mate waarin aandacht dient te worden geschonken aan de verandering hangt af van de impact van het optimalisatie traject op de organisatie. In de praktijk blijkt dat als de verandering intensiever wordt, de noodzaak voor het managen van de verandering daardoor ook toeneemt. Je zou zelfs kunnen zeggen dat het goed managen van de verandering een van de belangrijkste succesfactoren voor het welslagen van dergelijke trajecten is.

Op alle aspecten rondom het begrip verandermanagement wordt in dit artikel nader ingegaan. Onder andere komen aan de orde de randvoorwaarden voor een succesvolle verandering, de rol van de controller tijdens het veranderproces en de fasen van het veranderproces. Daarnaast treft u diverse checklists en afbeeldingen aan.

De randvoorwaarden voor een succesvolle verandering

Naarmate de reikwijdte en de diepte van de verandering groter zijn, moet er meer aandacht worden besteed aan het managen van de verandering. Naast deze aspecten zijn ook de cultuur, de rol van het management, het bestaan van eventuele weerstanden en het succes van eerdere optimalisatieprojecten van belang. Dit wordt hieronder toegelicht.

De organisatiecultuur

In dit artikel wordt de organisatiecultuur gezien als een redelijk vast gegeven, waar de veranderaar mee te maken krijgt. Organisatiecultuur kent een groot aantal verschillende vormen: van bureaucratisch tot open en dynamisch; van sterk hiƫrarchisch tot juist erg op samenwerking gerichte netwerkorganisaties; va ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.