BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Tijdstip verschuldigdheid btw uitgaande prestaties

Als een ondernemer btw is verschuldigd over de door hem geleverde goederen en/of diensten, is hij verplicht deze btw op het juiste tijdstip te voldoen aan de belastingdienst. De btw moet door de ondernemer worden voldaan op de btw-aangifte over het tijdvak waarin de btw verschuldigd is geworden. Het is daarom van belang om te bepalen op welk tijdstip de btw verschuldigd is geworden. Het tijdstip van verschuldigdheid is niet alleen relevant voor uitgaande leveringen en diensten, maar ook voor de inkoop van goederen en diensten waarvan de heffing is verlegd naar de afnemer.

In de btw-regelgeving zijn hiervoor verschillende bepalingen opgenomen. In beginsel is de btw verschuldigd waarop de factuur is of uiterlijk had moeten worden uitgereikt. Als de ondernemer niet verplicht is een factuur uit te reiken, wordt de btw verschuldigd op het tijdstip waarop de levering of dienst is verricht. Los van vorenstaande wordt de btw op een eerder moment verschuldigd als de betaling geheel of gedeeltelijk wordt ontvangen.

Tot slot gelden bijzondere regels voor intracommunautaire goederenleveringen en fictieve diensten.

In dit artikel:

  • Verschuldigdheid van btw op basis van het factuurstelsel
  • Tijdstip waarop de levering of dienst wordt verricht
  • Vooruitbetalingen
  • Tijdstip verschuldigdheid btw bij intracommunautaire leveringen
  • Tijdstip verschuldigdheid btw bij fictieve diensten

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende