BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Suppletieaangifte

Het kan voorkomen dat te veel of te weinig btw is aangegeven. Zo kan bijvoorbeeld bij het opmaken van de jaarrekening of bij de rondrekening worden geconstateerd dat meer of minder omzet is behaald dan op de btw-aangifte is aangegeven. Als er te weinig btw op de aangifte is aangegeven, is er bij een correctie hiervan op eigen initiatief van de ondernemer vaak sprake van een vrijwillige verbetering. De belastingdienst zal in dat geval geen of slechts een geringe boete opleggen. Als er te veel btw is aangegeven (of te weinig btw in aftrek is gebracht), is sprake van een ambtshalve teruggaaf.

In beide gevallen moet een correctie worden gemaakt door middel van het indienen van een suppletieaangifte. Een suppletieaangifte kan digitaal worden ingediend.

Een suppletieaangifte is geen 'echte' aangifte en heeft daarom ook niet dezelfde juridische status als een btw-aangifte. Het indienen van een suppletieaangifte is niet verplicht. De belastingdienst kan dan ook geen boete opleggen vanwege het feit dat geen suppletieaangifte is gedaan. Uiteraard kan de belastingdienst te weinig aangegeven btw wel naheffen over het tijdvak waarin te weinig btw is voldaan en ook een boete opleggen.

In dit artikel:

  • Wanneer kan een suppletieaangifte worden ingediend?
  • Te weinig btw afgedragen
  • Te veel btw afgedragen of te weinig teruggevraagd
  • Wijzigingen per 1 januari 2012
  • Aandachtspunten bij suppletieaangifte

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende