Structuur financiële functie

Onder het begrip 'financiële functie' wordt een grote hoeveelheid activiteiten geschaard. De belangrijkste componenten van de financiële functie zijn:

 • de administratieve functie: bestaat uit voorwaardenscheppende, uitvoerende en rapporterende activiteiten;
 • de treasuryfunctie: het actief sturen op de geldstromen en risico's;
 • de controllingfunctie: in het optimale geval bestaat deze uit:
  1. het scheppen van kaders voor het voeren van de (financiële) administratie, de te hanteren procedures, voorschriften en systemen, de wijze van berekening van kostprijzen en het analyseren daarvan en het budgetteringssysteem;
  2. het leidinggeven aan het administratieve apparaat en de uitvoering van de registraties ten behoeve van de bedrijfsleiding en bedrijfsvoering;
  3. het interpreteren van de verstrekte informatie en het uitvoeren van bedrijfseconomische analyses;
  4. het adviseren van het management over het te voeren beleid.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!