Inrichting van de financiële functie

Samenvatting

Waaruit bestaat een financiële functie, wat zijn de belangrijkste processen op een financiële functie? Dat is de vraag die in dit artikel centraal staat. Om te beginnen wordt ingegaan op de belangrijkste onderdelen van de financiële functie. Vervolgens worden de belangrijkste ontwikkelingen rondom de financiële functie beschreven. Al enige jaren is er een trend waarneembaar die gaat richting een verdere specialisatie van onderdelen van de financiële functie. Is de 'control-taak' nu de belangrijkste taak? Immers de financiële administratie blijft toch het 'hart' van de organisatie, waar alle informatiestromen bij elkaar komen en met elkaar kunnen worden gematcht. Een andere invalshoek laat zien dat de administratie juist de kern uitmaakt, de verwerking van facturen, de facturering kan worden gezien als een administratief proces, waar efficiency en betrouwbaarheid bij elkaar komen. Een andere visie laat de financiële functie zien als informatieverwerkende en informatieverstrekkende functie, waarbij de controller als rol heeft het verstrekken van (niet alleen financiële) informatie over alle bedrijfsprocessen in de organisatie. Afhankelijk van de visie op uw financiële administratie kunnen keuzes gemaakt worden over de ontwikkelrichting.

Ook treft u in dit artikel diverse checklists en afbeeldingen aan.

Het aan dit onderwerp gerelateerde artikel 'Optimaliseren van de financiële functie' kunt u eveneens raadplegen in deze kennisbank.

Wat is de financiële functie?

Onder het begrip 'financiële functie' wordt een grote hoeveelheid activiteiten geschaard. De belangrijkste componenten van de financiële functie zijn de administratieve, de treasury- en de controllingfunctie. Klik voo ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!