BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Opgaaf intracommunautaire prestaties en statistiekaangifte

Btw-ondernemers die intracommunautaire leveringen of diensten verrichten, moeten hiervan – naast de verantwoording op de periodieke btw-aangifte – separaat opgaaf (de listing) doen.

Voor intracommunautaire leveringen moet in beginsel per kwartaal een opgaaf worden gedaan. Een maandelijkse opgaaf is echter verplicht als voor meer dan € 50.000 (tot 1 januari 2016: € 100.000) per kwartaal aan intracommunautaire leveringen worden verricht.

Voor diensten geldt dat uitsluitend de internationale B2B-diensten – die volgens de 'hoofdregel' zijn belast in het land van de afnemer en waarvan de heffing wordt verlegd naar die afnemer – op de opgaaf intracommunautaire prestaties (of listing) moeten worden opgenomen. De listing voor diensten kan per kwartaal of per maand plaatsvinden.

De informatie die in de listing is opgenomen, wordt gebruikt om de EU-lidstaten te informeren over de goederen en diensten die daarheen zijn geleverd. Door middel van deze informatie kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd of bij een intracommunautaire levering vanuit Nederland naar Duitsland, in Duitsland wel een intracommunautaire verwerving heeft plaatsgevonden. Ook wanneer de btw-heffing op een dienst is verlegd naar de afnemer, kan worden gecontroleerd of de afnemer deze verlegde btw wel heeft aangegeven. De listing van goederen en diensten moet in beginsel elektronisch via het formulier 'opgaaf intracommunautaire prestaties' worden gedaan. Op dit formulier moet het totaal van geleverde goederen of diensten per afnemer per periode worden opgenomen. Het is van belang dat de informatie die in de listing is opgenomen, correct is. Hiermee wordt in beginsel voorkomen dat de belastingdienst boetes oplegt of een verder onderzoek instelt naar de intracommunautaire prestaties.

Naast het periodiek indienen van een listing moeten ondernemers die jaarlijks voor meer dan € 1.200.000 intracommunautaire leveringen verrichten of voor meer dan € 1.000.000 intracommunautaire verwervingen verrichten, hiervan aangifte doen aan het CBS (statistiekopgaaf aan het CBS of Intrastat-aangifte). Tot 1 januari 2016 bedroegen de drempels in beide gevallen € 1.500.000.

In dit artikel:

  • Opgaaf intracommunautaire prestaties/listing
  • Intrastat-opgaaf

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende