BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Eisen administratie en bewaarplicht voor btw-heffing

Voor ondernemers geldt een aantal algemene vereisten voor de administratie en de bewaarplicht. Voor de btw geldt – naast deze algemene vereisten – een aantal bijzondere administratieve vereisten. Deze vereisten zien op de wijze waarop een administratie moet worden gevoerd en gegevens moeten worden bewaard. Kort samengevat moet een btw-ondernemer een administratie voeren waaruit alle rechten en verplichtingen – inclusief de belastingverplichtingen – blijken.

De administratie moet zodanig zijn ingericht en worden gevoerd en de gegevens moeten zodanig worden bewaard dat de belastingdienst in staat wordt gesteld deze binnen een redelijke termijn te controleren. De belastingdienst moet dan ook aan de hand van de administratie van een ondernemer kunnen controleren of een ondernemer aan alle btw-verplichtingen heeft voldaan. Als een administratie niet aan de vereisten voldoet, kan de belastingdienst een boete opleggen, de boekhouding verwerpen en de btw-verplichting bij wijze van schatting vaststellen. Hierbij geldt een 'omkering van de bewijslast'. Dit betekent dat de door de belastingdienst geschatte gegevens worden gevolgd, tenzij de belastingplichtige aantoont dat de opgelegde (naheffings)aanslag te hoog is. Het verwerpen van de boekhouding en de omkering van de bewijslast is een zwaar middel. De belastingdienst mag de boekhouding van een belastingplichtige dan ook niet zomaar verwerpen, maar moet hier goede argumenten voor hebben.

In dit artikel:

  • Voor wie bestaat de verplichting een btw-administratie te voeren?
  • Waaruit moet een administratie bestaan?
  • Specifieke gegevens in btw-administratie
  • Btw-administratie bij vrijgestelde ondernemers
  • Bewaarplicht
  • Sancties als niet aan verplichtingen wordt voldaan

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende