Due Diligence

Due Diligence (letterlijke vertaling: 'nodige toewijding') ofwel Boekenonderzoek speelt een belangrijke rol bij het in kaart brengen van alle risico's die met een fusie of overname samenhangen.

Het begrip wordt in de praktijk ruim gedefinieerd en van iedere Due Diligence kan de doelstelling verschillend zijn. Het is vaak meer dan alleen maar een boekenonderzoek. Er zijn vele factoren die de aandachtsgebieden en aard, reikwijdte en diepgang van een Due Diligence-onderzoek bepalen. Enerzijds gaat het om factoren die de koper zelf kan beïnvloeden en anderzijds om niet te vermijden beperkingen. Zo kan de verkoper bepalen dat het onderzoek in een bepaalde tijdsperiode dient te zijn afgerond (in de praktijk variërend van enkele dagen tot weken), dat er gezien het vertrouwelijke karakter van de overname of fusie geen toegang tot de onderneming kan worden geboden en dat de interviews beperkt dienen te blijven tot specifiek geïdentificeerde managers van het bedrijf. Daarnaast zijn er uiteraard beperkingen die nu eenmaal samenhangen met het ondernemen, namelijk markt, prijs, politieke en andere toekomstige ontwikkelingen.

Vooraf dient dus de doelstelling van het Due Diligence-onderzoek te worden bepaald. In algemene zin wordt de 'scoping' (aard, reikwijdte, diepgang) van het onderzoek bepaald door de informatie benodigd voor:

  • verantwoord investeringsbesluit;
  • toetsen juistheid en volledigheid;
  • begrijpen risico's en verplichtingen;
  • tijdig identificeren (juridische) dealbreakers.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.