Due Diligence

Due Diligence, ofwel boekenonderzoek, speelt een belangrijke rol bij het in kaart brengen van alle risico's die met een fusie of overname samenhangen. Het begrip wordt in de praktijk ruim gedefinieerd en van iedere Due Diligence kan de doelstelling verschillend zijn. Er zijn vele factoren die de aandachtsgebieden en aard, reikwijdte en diepgang van een Due Diligence-onderzoek bepalen.

Artikelen

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.