BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-risico's bij intracommunautaire leveringen

Wanneer goederen (in het kader van de levering) tussen EU-landen worden vervoerd, is sprake van intracommunautaire leveringen. Deze leveringen zijn altijd ergens in de EU belast met btw. De hoofdregel is dat de levering belast is met btw in het land waarheen de goederen worden vervoerd. Dit wordt bereikt door de levering vrij te stellen van btw (belast tegen 0% btw). Bij aankomst van de goederen wordt vervolgens btw geheven, de zogenoemde intracommunautaire verwerving. Wanneer ondernemers intracommunautaire leveringen verrichten, geldt dat hiervoor periodiek een opgaaf moet worden ingediend (de opgaaf ICL). In dit onderdeel worden de verschillende intracommunautaire leveringen en de btw-behandeling hiervan behandeld. Daarnaast wordt ingegaan op de administratieve verplichtingen die hieraan zijn verbonden.

Het voldoen aan de voorwaarden voor de toepassing van het 0%-tarief wordt regelmatig getoetst door de belastingdienst. Daar waar niet aan alle voorwaarden wordt voldaan, kan de belastingdienst een naheffingaanslag opleggen van 21% van de omzet waarvoor het 0%-tarief is toegepast. In de praktijk leiden dergelijke controles tot forse naheffingen met flinke boetes. Ondernemers moeten daarom zeer zorgvuldig acteren bij het toepassen van het 0%-tarief bij intracommunautaire leveringen.

In dit artikel:

  • Intracommunautaire levering onder voorwaarden belast met 0% btw
  • 'Reguliere' intracommunautaire levering
  • Vervoer naar andere lidstaat
  • Afnemer verricht intracommunautaire verwerving
  • Bijzondere intracommunautaire transacties
  • Overbrenging van eigen goederen/'fictieve levering'
  • Afhaalverklaring

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende