BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-ondernemerschap

De belastingplichtige voor de btw is in de eerste plaats 'de ondernemer'. Ondernemers moeten aan de (formele) verplichtingen van het ondernemerschap voldoen. Dit houdt bijvoorbeeld in dat zij in beginsel btw in rekening moeten brengen aan hun afnemers. Deze btw moet vervolgens op aangifte worden voldaan. Daarnaast moet een 'btw-administratie' gevoerd worden. De ondernemer is ook degene die in eerste instantie door de belastingdienst wordt aangesproken als blijkt dat te weinig omzetbelasting is afgedragen. Het is dus van groot belang te bepalen wanneer activiteiten leiden tot btw-ondernemerschap.

De Wet op de omzetbelasting 1968 ('Wet OB') hanteert een ruim ondernemersbegrip. Eenieder die een bedrijf zelfstandig oefent, is ondernemer voor de omzetbelasting. Onder het begrip 'eenieder' vallen niet alleen natuurlijke personen en rechtspersonen (bijvoorbeeld nv en bv), maar ook maatschappen, vennootschappen onder firma, verenigingen zonder rechtspersoonlijkheid, enzovoort. De verschijningsvorm is dus niet van belang. Ook kunnen samenwerkingsverbanden voor de omzetbelasting zelfstandig als ondernemer kwalificeren.

Naast ondernemers kunnen ook niet-ondernemers belastingplichtig zijn voor de omzetbelasting. Dit is met name het geval als bepaalde transacties met het buitenland worden verricht.

In dit artikel:

  • Btw-ondernemer is eenieder die een bedrijf zelfstandig uitoefent
  • Gratis/'om niet'
  • Zelfstandig
  • Ondernemerschap geldt voor activiteiten binnen kader van onderneming
  • Wanneer begint btw-ondernemerschap?
  • Het einde van het ondernemerschap

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende