BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-heffing levering en verhuur onroerend goed

De btw-regelgeving voor de levering en verhuur van onroerende zaken is erg complex. In de wetgeving geldt als uitgangspunt dat alle transacties met onroerende zaken (levering of verhuur) zijn vrijgesteld van btw-heffing. Hierop geldt echter een groot aantal uitzonderingen. In een aantal verschillende artikelen zullen wij nader ingaan op de btw-heffing bij onroerende zaken. Voor een goed begrip hiervan en ter achtergrondinformatie beschrijven wij in dit artikel op hoofdlijnen de meest voorkomende begrippen voor transacties bij onroerende zaken.

In dit artikel:

 • Levering
 • Verhuur
 • Onroerende zaken
 • Gebouw
 • Bijbehorend terrein
 • Beperkt zakelijke rechten
 • Levering onroerende zaken in beginsel btw-vrijgesteld
 • Levering gebouw uiterlijk twee jaar na eerste ingebruikneming
 • Levering bouwterrein
 • Opteren voor btw-belaste levering onroerende zaak
 • Opteren voor btw-belaste verhuur onroerende zaak

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende