BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw-heffing bij schadevergoeding en schadeloosstelling

Btw wordt geheven over de levering van goederen en diensten. Als een ondernemer een schadevergoeding moet betalen of ontvangt, is het de vraag of ter zake van de schadevergoeding btw is verschuldigd. Hiervan is alleen sprake als de dienstverrichting en de (schade)vergoeding rechtstreeks met elkaar in verband staan. Btw-heffing over een schadevergoeding kan nadelig zijn als degene die de schadevergoeding moet betalen, geen recht heeft op aftrek van btw. Dit leidt er dan namelijk toe dat de kosten voor de betaler van de schadevergoeding hoger uitvalt of dat de partij die de schade ondervindt, niet de gehele schade vergoed krijgt.

Een schadevergoeding kan ook inhouden dat de schadeveroorzakende partij de toegebrachte schade moet herstellen. De vraag is dan of de schadeveroorzakende partij of de schadelijdende partij de btw in aftrek kan brengen.

In dit artikel:

  • Aftrek van btw
  • Aftrek van btw op betaalde schadevergoeding
  • Aftrek van btw op herstelwerkzaamheden in verband met toegebrachte schade

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende