BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Btw en overdrachtsbelasting bij beperkt zakelijke rechten onroerend goed

In de praktijk komt het regelmatig voor dat het eigendom van een onroerende zaak wordt belichaamd door een beperkt zakelijk recht, zoals een opstalrecht, erfpachtrecht en erfdienstbaarheid. De vestiging of overdracht van een dergelijk recht wordt in beginsel aangemerkt als de levering van de betreffende onroerende zaak. Daarvoor geldt echter wel de voorwaarde dat de vergoeding voor de vestiging/overdracht van het beperkt zakelijke recht een 'zakelijke' prijs is. Wat onder een zakelijke prijs wordt verstaan, is in de btw-wetgeving nader uitgewerkt. Als geen sprake is van een levering, wordt de vestiging/overdracht aangemerkt als een verhuurdienst.

Het onderscheid tussen een levering of een verhuurdienst is cruciaal, vooral als het gaat om nieuwe onroerende zaken. Het kan namelijk grote gevolgen hebben voor de eventuele verschuldigdheid van btw en overdrachtsbelasting. Gelet op de bijzondere aandachtspunten en de mogelijk negatieve gevolgen, is het raadzaam bij de vestiging/overdracht van beperkt zakelijke rechten de btw-gevolgen goed in beeld te brengen.

In dit artikel:

  • Vaststellen levering of verhuur
  • Belang bepalen hoogte vergoeding
  • Onderscheid levering en verhuurdienst essentieel

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende