BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Bestuurdersaansprakelijkheid en andere btw-aansprakelijkheidsmogelijkheden

In beginsel geldt dat de belastingplichtige/leverancier aansprakelijk is voor de btw die hij aan de belastingdienst is verschuldigd. Als bijvoorbeeld een besloten vennootschap (bv) de verschuldigde btw niet aan de belastingdienst betaalt, kan de belastingdienst de bv hiervoor aansprakelijk stellen. In een aantal gevallen geldt echter dat de belastingdienst ook andere (ondernemers) dan de belastingplichtige zelf aansprakelijk kan stellen voor de door de belastingplichtige verschuldigde btw. In dit artikel wordt ingegaan op drie gevallen waarin de belastingdienst – naast de belastingplichtige – ook een ander kan aanspreken voor de verschuldigde btw. Het gaat hierbij om de bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid bij een vaste inrichting en de aansprakelijkheid bij de huur van vervoermiddelen. In de artikelen 'Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw' en 'Handel in risicogoederen en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de btw' wordt ingegaan op de andere aansprakelijkheidstellingen in de btw.

In dit artikel:

  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Aansprakelijkheid bij de huur van vervoermiddelen

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende