BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Aandachtspunten belastingdienst bij controle

De btw is een aangiftebelasting. Dit betekent dat de belastingdienst in beginsel uitgaat van de gegevens zoals die door de ondernemers worden opgegeven. Als ondernemers tijdig en correct aan hun btw-verplichtingen voldoen, zullen zij over het algemeen weinig 'last' van de belastingdienst hebben. De belastingdienst heeft desalniettemin de mogelijkheid om belastingplichtigen te controleren. Dit kan bijvoorbeeld door middel van het toezenden van vragenbrieven, het instellen van een uitgebreid boekenonderzoek of het steekproefsgewijs controleren van de administratie van een ondernemer. In de praktijk blijkt dat het door ondernemers als een uitdaging wordt ervaren om volledig en correct aan alle fiscale verplichtingen te voldoen. Een fout is immers al snel gemaakt. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal onderdelen voor de btw die altijd extra aandacht verdienen. Het zijn ook deze onderdelen waar de belastingdienst (bij een controle) extra aandacht voor heeft.

In dit artikel:

  • Controle- en naheffingsmogelijkheden belastingdienst
  • Aandachtspunten (voor de belastingdienst)
  • Belastingcontrole bij horizontaal toezicht convenant
  • Steekproef

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende