Wijzigingen in opbouw transitievergoeding

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 01 november 2017
Met ingang van 1 januari 2018 bedraagt de maximum transitievergoeding € 79.000 bruto (2017: € 77.000). Of een jaarsalaris als dat hoger is dan € 79.000. Hoe dit bedrag wordt berekend, leggen we in dit artikel ook uit.

De transitievergoeding is ook verschuldigd wanneer een zieke werknemer na twee jaar loondoorbetaling wordt ontslagen.

 

Regeerakkoord 2017-2022

Het kabinet Rutte III stelt de volgende wijzigingen in de opbouw van de transitievergoeding voor:

  • In plaats van na twee jaar, krijgen werknemers vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding.
  • Voor elk jaar in dienstverband gaat de transitievergoeding 1/3 maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar. Nu geldt voor de eerste tien jaar ook 1/3 maandsalaris per dienstjaar, maar na die tien jaar gaat de vergoeding nu nog naar 1/2 maandsalaris per jaar. 50-plussers blijven volgens het nieuwe ontslagrecht een hogere transitievergoeding ontvangen na 10 dienstjaren, namelijk 1 maand per dienstjaar.

 

CPB

De hoogte van de maximum transitievergoeding wordt jaarlijks aangepast aan de hand van de geraamde ontwikkeling van de contractlonen volgens de Macro-Economische Verkenningen. Daarbij wordt de verhoging afgerond op het naaste veelvoud van € 1.000.

 

Het CPB heeft voor 2018 de ontwikkeling van de contractlonen geraamd op 2,2%. Verhoging van het huidige maximum van € 77.000 met 2,2% zou dan resulteren in een bedrag van € 78.694. Afgerond op het naaste veelvoud van duizend levert dat een bedrag op van € 79.000.

 

Bij de inwerkingtreding van de WWZ (Wet werk en zekerheid) per 1 juli 2015 bedroeg de maximum transitievergoeding € 75.000.


Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.