Vraag subsidieregeling praktijkleren aan

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 28 augustus 2017
Het uiterste tijdstip voor het aanvragen van de subsidieregeling praktijkleren nadert. Het betreft de subsidie voor het school- en studiejaar 2016-2017.bij RVO.

De subsidieaanvraag dient u dus in na afloop van de begeleiding in het betreffende studiejaar. U moet de aanvraag vóór 15 september 17.00 uur hebben ingediend

 

Tegemoetkoming in kosten

Met de subsidieregeling praktijkleren krijgen organisaties (bedrijven, erkende leerbedrijven, waaronder opleidingsbedrijven, en instellingen) die een praktijkleerplaats of een werkleerplaats aanbieden aan leerlingen, studenten of deelnemers in diverse onderwijssectoren een tegemoetkoming in de gemaakte kosten voor de praktijkbegeleiding van een leerling of student.

 

Een leerbedrijf kan in aanmerking komen voor subsidie voor het deel van de periode waarin hij begeleiding heeft verzorgd tijdens het studiejaar. Ook als een deelnemer stopt, krijgt de werkgever naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die hij heeft gemaakt voor de begeleiding. De werkgever hoeft geen volledig studiejaar begeleiding te geven om voor subsidie in aanmerking te kunnen komen. Begeleiding uit voorgaande studiejaren komt niet in aanmerking voor subsidie.

 

Meer informatie bij RVO

Als u in aanmerking wilt komen voor subsidie, moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze kunnen verschillen per onderwijscategorie: vmbo, mbo-bbl, hbo, promovendi en toio’s. Ga voor meer informatie naar de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.