Vijf voor twaalf voor deponeren jaarrekening bij KvK

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 21 juli 2017
De data van het opmaken, laten vaststellen en deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel (KvK) zijn vanaf het boekjaar 2016 gewijzigd.

Loopt het boekjaar van uw onderneming gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de jaarrekening over het boekjaar 2016 op uiterlijk 31 mei 2017 zijn opgemaakt. Uw onderneming kan uitstel krijgen. Het uitstel kan door de algemene vergadering van aandeelhouders worden verleend.

 

Vijf maanden

Het is op grond van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek mogelijk om uitstel te krijgen. De algemene vergadering van aandeelhouders kan dit uitstel verlenen. Anders dan in voorgaande jaren gold een uitstel van maximaal zes maanden. Vanaf het boekjaar 2016 geldt een termijn van maximaal vijf maanden.

 

Hierna dient de algemene vergadering van aandeelhouders de jaarrekening over het boekjaar 2016 uiterlijk op 31 juli 2017 te hebben vastgesteld. Vervolgens moet de vastgestelde jaarrekening binnen acht dagen bij de Kamer van Koophandel zijn gedeponeerd.