BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Van wie wordt btw geheven?

In het algemeen wordt de btw geheven van de ondernemer die de goederen levert of de diensten verricht. In een aantal gevallen wordt de btw echter geheven van de afnemer van de goederen of diensten. De heffing van btw wordt dan verlegd naar de afnemer van de prestaties. De achtergrond hiervan is veelzijdig. In internationaal verband werkt een verleggingsregeling vereenvoudigend, omdat een buitenlandse ondernemer in Nederland geen btw hoeft te voldoen. In andere gevallen beoogt de verleggingsregeling te voorkomen dat de belastingdienst de verschuldigde btw niet kan heffen bij de leverancier. Door de btw-heffing via de afnemer te laten verlopen vist de belastingdienst minder vaak achter het net.

Het is van groot belang dat ondernemers zorgvuldig vaststellen of de heffing van btw al dan niet wordt verlegd. Als een ondernemer namelijk btw op een factuur in rekening brengt, terwijl de heffing is verlegd naar de afnemer, heeft de afnemer geen recht op aftrek van btw. Daarnaast loopt de afnemer het risico dat de belastingdienst bij hem een naheffingsaanslag btw neerlegt.

Als ondernemers twijfelen of een verleggingsregeling al dan niet van toepassing is, doen zij er goed aan afstemming te zoeken met de belastingdienst.

In dit artikel:

  • Verlegging voor specifiek aangewezen gevallen
  • Algemene verlegging voor prestaties die worden verricht door een buitenlandse ondernemer
  • Verlegging van btw ter waarborging van inning van verschuldigde btw
  • Verleggingsregeling en aftrek van btw
  • Twijfels over de toepassing van de verleggingsregeling

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende