BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Teruggaaf van in een andere EU-lidstaat betaalde btw

Ondernemers die internationaal zakendoen, zullen regelmatig in aanraking komen met in het buitenland betaalde btw. Deze btw kan niet in aftrek worden gebracht op de reguliere Nederlandse btw-aangifte. Als de ondernemer ook geen btw-registratie heeft in het land waar de buitenlandse btw is betaald, kan deze btw ook niet in aftrek worden gebracht op de btw-aangifte in dat land.

Vanaf 2010 kan de in andere landen betaalde btw worden teruggevraagd via een teruggaafverzoek dat moet ingediend bij de Nederlandse belastingdienst. Deze draagt zorg voor verwerking en stuurt het verzoek door naar de desbetreffende EU-lidstaat.

In dit artikel gaan wij in op de regels en procedures van een teruggaafverzoek, hetgeen kan bijdragen aan een snelle doorlooptijd bij de belastingdienst en dus een snelle teruggaaf.

In dit artikel:

  • Aspecten bij indiening teruggaafverzoek

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende