BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Regeling voor afstandsverkopen

Als goederen (in het kader van de levering tussen twee ondernemers) tussen EU-landen worden vervoerd, is sprake van intracommunautaire leveringen. Deze leveringen zijn altijd ergens in de EU belast met btw. Het btw-systeem beoogt de levering te belasten met btw in het land waar de goederen heen worden vervoerd. Dit wordt bereikt door de levering in Nederland vrij te stellen van btw (belast tegen 0% btw). Bij aankomst van de goederen wordt vervolgens btw geheven, de zogenoemde intracommunautaire verwerving. Wanneer aan bepaalde afnemers in het buitenland (bijvoorbeeld particulieren of niet-btw-ondernemers) wordt geleverd, is geen sprake van een intracommunautaire levering. Hiervoor is immers – kort samengevat – vereist dat aan een btw-ondernemer wordt geleverd.

De levering is in dat geval in beginsel belast in het land waarvandaan de goederen worden geleverd/vervoerd. Van deze regel zou gebruik/misbruik kunnen worden gemaakt als particulieren goederen zo veel mogelijk inkopen vanuit het land met de laagste btw-tarieven (bijvoorbeeld Luxemburg). Ter voorkoming hiervan is een speciale regeling van toepassing wanneer leveringen van goederen aan buitenlandse afnemers zonder een btw-nummer worden verricht. Dit wordt ook wel de regeling voor afstandsverkopen genoemd. Onder de regeling voor afstandsverkopen geldt dat de levering van goederen tot een bepaalde drempel is belast met btw in het land waar de leverancier is gevestigd. Wanneer deze drempel wordt overschreden, geldt dat de goederen zijn belast in het land van de afnemer. De drempel voor afstandsverkopen verschilt per EU-lidstaat.

In dit artikel:

  • Wanneer geldt de regeling voor afstandsverkopen?
  • Wat houdt de regeling voor afstandsverkopen in?
  • Drempelbedragen
  • Afzien van drempelbedragen

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende