Prinsjesdag 2017

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 30 augustus 2017
Wat heeft Prinsjesdag op dinsdag 19 september 2017 voor uw organisatie mogelijk in petto? Welke fiscale maatregelen er onder meer zeker, waarschijnlijk of niet boven uw hoofd hangen lees u in dit artikel.

Maatregelen die vast staan

  • Per 1 januari 2018 wordt de eerste tariefschijf in de vennootschapsbelasting uitgebreid tot € 250.000. Met andere woorden: er gaat een verlaagd tarief van 20% gelden voor een belastbaar bedrag tot € 250.000. 
  • Per 2018 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) ingevoerd. Samen met het LIV (lage inkomensvoordeel), geïntroduceerd in 2017, maakt het LKV onderdeel uit van de Wet tegemoetkomingen loondomein. Het loonkostenvoordeel vervangt grotendeels het systeem van premiekortingen. Vanaf 2018 wordt uw loonaangifte gebruikt om te bepalen welke werknemers in aanmerking komen voor het LKV.

 

Let op

U moetactief aangeven of voor een werknemer het LKV van toepassing is en u moet de betreffende doelgroepverklaring bij de administratie UWV zal achteraf op basis van de polisadministratie en de door u ingediende loonaangifte het recht op en de hoogte van het LKV voor uw organisatie vaststellen.

 

  • Per 1 januari 2018 wordt het UBO-register onderdeel van het Handelsregister. Hebt u een uiteindelijk belang van meer dan 25% in een onderneming of rechtspersoon? U moet zich dan registreren als Ultimate Beneficial Owner (UBO) in het UBO-register, als u een uiteindelijk belang van meer dan 25% in een onderneming of rechtspersoon heeft.
  • Vanaf 2018 wordt bij werknemers van bepaalde start-ups onder voorwaarden 75% van het voordeel bij verkoop of uitoefening van een binnen het dienstverband verkregen aandelenoptierecht als loon in aanmerking genomen. De vrijstelling bedraagt maximaal € 12.500.

 

Mogelijke wijziging per 2018

  • De huidige btw-herzieningsregeling voor (on)roerende zaken wordt uitgebreid met een vergelijkbare regeling voor zogenoemde investeringsdiensten. In zijn huidige vorm wordt niet voorzien in een overgangsregeling. Het Ministerie van Financiën heeft in mei j.l. online een concept voorstel gepubliceerd om de btw-herziening per 1 januari 2018 uit te breiden.

 

Wijzigingen na 2018

  • Het wetsvoorstel implementatie btw-heffing vouchers komt tegemoet aan de implementatieplicht van de Europese voucher-richtlijn. Het wetsvoorstel is op 7 juli 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. Mogelijke wijziging per 1 januari 2019.
  • Het huidige demissionair kabinet geeft aan dat het vervolg in het DBA-dossier afhankelijk is van keuzes die een nieuw kabinet maakt. Met het oog daarop is de huidige implementatieperiode van de Wet DBA, waarin de belastingdienst uitsluitend bij een beperkte groep kwaadwilligen handhaaft, verlengd tot 1 juli 2018.