BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Overdrachtsbelasting bij de verkrijging van aandelen

Bij de verkrijging van een onroerende zaak is 6% overdrachtsbelasting verschuldigd. De wetgever heeft de verkrijging van aandelen in een vennootschap met onroerende zaken onder bepaalde voorwaarden gelijkgesteld met de verkrijging van de onroerende zaken zelf. In de Wet BRV is de bepaling opgenomen dat ingeval een zogenoemd 'onroerend zaaklichaam' (OZL) wordt verkregen, ook overdrachtsbelasting is verschuldigd. De voorwaarden in welke gevallen een lichaam kwalificeert als een OZL, zijn in de wet opgenomen, maar blijken in de praktijk nog diverse mogelijkheden te bieden om de heffing van overdrachtsbelasting alsnog te ontgaan. Met ingang van 1 januari 2011 zijn de voorwaarden voor kwalificatie als OZL daarom aangescherpt.

In dit artikel wordt de regeling voor OZL op hoofdlijnen beschreven, waarbij wordt ingegaan op zowel de oude als de nieuwe regeling en wordt aangegeven wat de gevolgen zijn van de wetswijziging.

In dit artikel:

  • Kwalificatie als onroerend zaaklichaam
  • Bezitseis
  • Doeleis
  • Conclusie

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende