BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Optimaliseren aftrek van btw voor (deels) btw-vrijgestelde ondernemers

Ondernemers moeten btw in rekening brengen over de door hen verrichtte leveringen en diensten. Tegenover deze belastingplicht staat het recht om de btw die de ondernemer betaalt op de inkoop van goederen en diensten, in aftrek te brengen.

Als een ondernemer zowel btw-belaste als btw-vrijgestelde prestaties verricht, moet worden vastgesteld of de btw-voorbelasting aan één van beide prestaties kan worden toegerekend of aan beiden. Dit bepaalt de mate waarin de btw-voorbelasting in aftrek kan worden gebracht.

Als de ondernemer volledig btw-vrijgestelde prestaties verricht, bestaat geen recht op aftrek van btw. Als de ondernemer gedeeltelijk btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties verricht, gelden verschillende regels voor de bepaling van de aftrekbaarheid van de btw.

In de eerste plaats moet worden beoordeeld of de kosten waarop de btw drukt, direct toerekenbaar is aan een btw-belaste of btw-vrijgestelde prestatie. Als dit niet mogelijk is, is de btw in beginsel aftrekbaar conform de verhouding btw-belaste en btw-vrijgestelde prestaties. Hiervan mag worden afgeweken als een toerekening van de kosten op basis van werkelijk gebruik een reëler beeld geeft.

In dit artikel gaan wij met name in op de wijze waarop de aftrek van btw wordt bepaald als de ondernemer naast btw-belaste ook btw-vrijgestelde prestaties verricht. Deze ondernemers doen er goed aan de aftrek van btw zorgvuldig te bepalen, zodat zo optimaal mogelijk gebruik kan worden gemaakt van het aftrekrecht.

In dit artikel:

  • Welke prestaties zijn btw-vrijgesteld?
  • Bepaling van recht op aftrek van btw-voorbelasting
  • Btw-aftrek bij nagekomen onvoorziene kosten

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende