BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Nieuwe reisbureauregeling met ruime werkingssfeer

Met ingang van 1 april 2012 is een nieuwe regeling voor reisbureaus van kracht geworden. De nieuwe regeling heeft de nodige impact op reisbureaus. Vanwege de ruime definitie kunnen ook ondernemers onder de regeling komen te vallen die in het maatschappelijk verkeer niet snel als reisbureau bestempeld zouden worden. Kern van de regeling is dat het reisbureau geen recht heeft op aftrek van voorbelasting. Daarnaast hoeft het reisbureau 'slechts' btw te voldoen ter zake van de gerealiseerde winstmarge. Deze btw wordt dan niet afzonderlijk aan de afnemers in rekening gebracht. De regeling beoogt een vereenvoudiging op te leveren en toewijzing van btw-inkomsten aan lidstaten waar het reisgenot plaatsvindt. Keerzijde is dat door de ruime werking van de regeling veel ondernemers met deze specifieke regeling te maken kunnen krijgen. Daarbij kunnen afnemers van reisbureaus geen btw in aftrek brengen. Voor de organisatie van reizen in de zakelijke sector leidt deze uitkomst tot forse nadelen.

In dit artikel:

  • Werking reisbureauregeling
  • Begrip reisbureau?
  • Mogelijkheden om de reisbureauregeling niet toe te passen

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende