Nabetaling extra wettelijke rente depositogarantiestelsel

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 20 april 2017
Rekeninghouders die een uitkering hebben gehad op basis van het depositogarantiestelsel in verband met het faillissement van DSB, Icesave, Indover of Van der Hoop hebben mogelijk nog recht op een nabetaling van wettelijke rente. Men moet zich daarvoor uiterlijk 22 juni 2017 aanmelden bij De Nederlandsche Bank (DNB).

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde in december 2016 dat DNB over de vergoeding van de deposito’s uit hoofde van het Nederlandse depositogarantiestelsel (DGS) te weinig wettelijke rente heeft vergoed. Dit was mede het gevolg van een onjuiste omzetting van de destijds geldende richtlijn depositogarantiestelsels. In de richtlijn was bepaald dat een vergoeding uiterlijk drie maanden - in plaats van vijf maanden zoals in dit geval was gebeurt - na de inwerkingstelling van het depositogarantiestelsel moest plaats vinden.

 

Niet-handelstransacties

Rekeninghouders komen alleen voor een vergoeding in aanmerking als de verschuldigde gederfde rente € 10 of meer bedraagt. Van toepassing is de wettelijke rente voor niet-handelstransacties.

 

Tip

U kunt zich voor de coulanceregeling aanmelden bij DNB. Rekeninghouders van Icesave en DSB kunnen digitaal met behulp van hun DigiD een aanvraag indienen. Rekeninghouders van Indover en Van der Hoop moeten een mail sturen. U hebt er tot uiterlijk donderdag 22 juni 2017 de tijd voor.