BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Misbruik van recht in de btw

Ondernemers mogen hun activiteiten in beginsel zodanig vormgeven dat optimaal gebruik wordt gemaakt van de fiscale mogelijkheden en faciliteiten. Voor de btw kan dit bijvoorbeeld betekenen dat ondernemers die hun voorbelasting (inkoop-btw) niet in aftrek kunnen brengen, zo veel mogelijk proberen te voorkomen dat zij btw in rekening gebracht krijgen. Daarnaast kunnen zij proberen zo veel mogelijk voorbelasting toe te rekenen aan activiteiten waarvoor wel recht op aftrek van voorbelasting bestaat. Een andere mogelijkheid is dat een leverancier probeert fiscale voordelen te behalen door, waar mogelijk, producten onder het lage btw-tarief van 6% te brengen in plaats van het algemene btw-tarief van 21% btw.

Het optimaliseren van de btw-positie van een ondernemer is in beginsel toegestaan. Als activiteiten echter worden vormgegeven of op een bepaalde manier worden gestructureerd met als enkele of voornaamste doel het behalen van een btw-voordeel, kan dit voordeel worden 'weggenomen' via het leerstuk van misbruik van recht. Kort gezegd betekent dit dat als een ondernemer volledig binnen de regels handelt en binnen deze regels een btw-voordeel behaalt, dit voordeel toch kan worden weggenomen als de ondernemer het recht 'misbruikt' om dit voordeel te behalen. In dit artikel wordt kort ingegaan op de gevallen waarin voor de btw sprake is van misbruik van recht.

In dit artikel:

  • Europese rechtspraak – Halifax
  • Gevolgen misbruik van recht voor de praktijk
  • Conclusie

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende