BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Maatstaf van heffing

Ondernemers zijn in beginsel btw verschuldigd ter zake van de leveringen van goederen en diensten. De btw moet worden betaald over de vergoeding die zij ontvangen als tegenprestatie voor de levering van goederen en diensten. In specifieke situaties gelden bijzondere regels over de bepaling van de hoogte van de vergoeding. Zo worden bepaalde elementen van de betaling door de afnemer niet tot de vergoeding gerekend. Daarnaast gelden waarderingsregels voor transacties waarbij de vergoeding in natura wordt betaald (barterovereenkomsten) of als een beperkt zakelijk recht wordt gevestigd of overgedragen.

Ondernemers kunnen ook worden geconfronteerd met fictieve heffingen als sprake is van privégebruik van goederen en diensten en als zij goederen in eigen bedrijf vervaardigen voor btw-vrijgestelde doeleinden (integratieheffing). Voor deze en andere fictieve heffingen zijn in de btw-regelgeving ook voorschriften gesteld voor de bepaling waarover btw is verschuldigd.

In dit artikel:

 • Tegenprestatie in geld
 • Ondernemer ontvangt meer dan afgesproken vergoeding
 • Betaling in natura
 • Ruiling van prestaties door ondernemers (barterovereenkomsten)
 • Buiten de maatstaf van heffing blijvende bedragen
 • Korting voor contante betaling
 • Kredietbeperkingstoeslag
 • Vreemde valuta
 • Margeregeling
 • Uitstel van betaling, krediet en bouwrente
 • Fictieve heffingen
 • Beperkt zakelijke rechten op onroerende zaken

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende