BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Levering van goederen voor btw

In Nederland wordt er btw geheven als een ondernemer goederen levert en diensten verricht. De verwerving van goederen (invoer vanuit een andere EU-lidstaat) en invoer van goederen (invoer vanuit een niet-EU-lidstaat) heeft een bijzondere plaats en wordt in 'Aandachtspunten btw bij invoer van goederen' behandeld. De begrippen 'levering' en 'dienst' hebben voor de btw een eigen en ruime betekenis. Dit houdt in dat bepaalde handelingen voor de btw als leveringen en diensten worden gezien, terwijl daarvan in het reguliere spraakgebruik geen sprake is.

In dit artikel wordt nader ingegaan op de leveringen binnen de omzetbelasting. Naast de meest voorkomende leveringen (levering ingevolge een overeenkomst) wordt ook ingegaan op andere – voor de btw – relevante leveringen (huurkoop, lease, btw-integratieheffing, beperkte rechten op onroerende zaken, enzovoort).

In dit artikel:

  • Begrip goederen
  • Illegale activiteiten
  • Verschillende vormen van leveringen

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende