BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Levering onroerend goed: aandachtspunten

De levering van onroerende zaken is in beginsel vrijgesteld van btw. Hierop bestaat een aantal uitzonderingen. De twee belangrijkste zijn de levering van nieuwe onroerende zaken en de levering waarvoor wordt geopteerd voor een btw-belaste levering.

De levering van een onroerende zaak is een complexe aangelegenheid. Daarbij komt dat het bij onroerende zaken vaak om grote bedragen gaat, zodat de financiële risico's substantieel kunnen zijn. Bij iedere levering van onroerende zaken moet daarom tijdig en zorgvuldig worden vastgesteld wat de btw-gevolgen zijn, zodat hiermee rekening kan worden gehouden en waar mogelijk de juiste acties kunnen worden genomen.

In dit artikel:

  • Gevolgen van btw-vrijgestelde levering
  • Opteren voor btw-belaste levering niet altijd verstandig
  • Voorwaarden opteren voor btw-belaste levering
  • Gevolgen vervallen optie btw-belaste levering
  • Heffing btw over koopsom verlegd bij optie btw-belaste levering
  • Levering onroerende zaak als overgang van (gedeelte) onderneming

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende