BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Levering bestaand gebouw mogelijk btw-belast: Don Bosco-arrest

In het verleden werden btw- en overdrachtsbelastinggevolgen met name bepaald aan de hand van de fysieke kenmerken van de onroerende zaak op het moment van overdracht. Na een Europese uitspraak (Don Bosco) is deze beoordeling ingrijpend gewijzigd. Niet alleen zijn de fysieke kenmerken van een onroerende zaak van belang, ook wordt gekeken naar toekomstige handelingen en de bedoeling van partijen die betrokken zijn bij de transactie.

Dit kan ertoe leiden dat een transactie met onroerende zaken voorheen btw-vrijgesteld zou plaatsvinden, terwijl deze nu btw-belast is. Deze ontwikkeling biedt zowel kansen als risico's. Kansen als partijen een btw-belaste levering wensen, omdat dan ook een vrijstelling van overdrachtsbelasting kan worden verkregen. Risico's wanneer partijen een btw-vrijgestelde transactie wensen.

Daarnaast heeft de Europese rechter een interessante overweging gemaakt in ditzelfde arrest. In welke gevallen kan een stuk grond als fiscaal bouwterrein worden aangemerkt? De huidige Nederlandse wettekst stelt hiervoor strikte voorwaarden, terwijl op basis van de overwegingen van de Europese rechter minder strikte eisen lijken te worden gesteld. Deze ontwikkeling biedt voorlopig alleen kansen voor ondernemers, omdat nu sneller een fiscaal bouwterrein kan worden vastgesteld. Als een ondernemer geen fiscaal bouwterrein wenst, kan hij een direct beroep doen op de Nederlandse wetgeving.

In dit artikel gaan wij nader in op dit belangwekkende arrest en de gevolgen voor de praktijk.

In dit artikel:

  • Don Bosco-arrest
  • Gevolgen van Don Bosco-arrest
  • Bouwterrein?
  • Conclusies en aanbevelingen

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende