Leuke en minder leuke Rutte III-plannen voor ondernemers

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 11 oktober 2017
Ze zijn eruit, VVD, CDA, D66 en Christen Unie. Gisteren, dinsdag 10 oktober, presenteerden zij na zeven maanden wikken en wegen officieel het Regeerakkoord 2017-2021. Wat gaat u als ondernemer onder meer merken van de plannen van kabinet Rutte III?

Afschaffing dividendbelasting in 2019

Het kabinet Rutte III wil met het schrappen van de dividendbelasting (15%) het zo aantrekkelijk mogelijk maken voor buitenlandse bedrijven om zich hier te vestigen. Voor Nederlandse bedrijven scheelt het vooral een hoop administratief gedoe. Door de afschaffing mist de staatskas jaarlijks € 1,4 miljard. Om dat gat te dichten gaan ondernemers meer betalen als ze vervuilen, een overmatige schuld aangaan en bepaalde belastingconstructies gebruiken.

 

Let op

Vanwege het afschaffen van de dividendbelasting zijn directe beleggingen in vastgoed door beleggingsinstellingen niet meer toegestaan.

 

Brievenbusfirma’s

Het nieuwe kabinet wil brievenbusfirma’s aanpakken door belasting te gaan heffen. Het gaat dan vooral om geld dat via betaling van rente en royalty’s naar landen met lage belastingen wordt gesluisd. In het regeerakkoord staat: ‘We willen een eind maken aan de situatie dat firma’s zich alleen op papier in Nederland vestigen om belastingvrij miljoenen te kunnen rondpompen. Wij gaan bij hen belasting heffen, net als bij ieder ander bedrijf.’

 

Miljoenen voor verbeteren cybersecurity

Het totale budget voor cybersecurity wordt de komende jaren stapsgewijs uitgebreid naar € 95 miljoen per jaar, met vooral een grote sprong vanaf 2019. In het regeerakkoord staat dat ondernemers zullen worden gestimuleerd om veiligere software te maken. Daarbij wordt onder meer gekeken naar het idee van ‘software-aansprakelijkheid’

 

Opdrachtgeversverklaring in plaats van modelcontracten (Wet DBA)

De verklaring moet bedrijven meer zekerheid en duidelijkheid geven over de arbeidsrelatie bij de inhuur van kleine zelfstandigen. Ook het begrip gezagsverhouding wordt duidelijker gedefinieerd. Als de zzp’er minder dan 125% van het minimumloon verdient merkt de belastingdienst de arbeidsrelatie straks niet langer aan als die van een zelfstandige en een opdrachtgever, maar als werkgever en werknemer.

 

Verlaging zelfstandigenaftrek

Het regeerakkoord wijst aan dat de zelfstandigenaftrek omlaag wordt gebracht. De aftrekpost wordt beperkt tot het normale tarief van de nieuwe vlaktaks (ongeveer maximaal 37%).

 

Invest-NL

Invest-NL Het kabinet zet de oprichting van een Nederlandse financierings- en ontwikkelingsinstelling Invest-NL door en stelt € 2,5 miljard euro beschikbaar als eigen vermogen. Invest-NL richt zich onder meer op de ondersteuning van internationaal opererende Nederlandse bedrijven op het gebied van export en buitenlandse investeringen.

 

Onderzoek en innovatie

Het budget voor fundamenteel onderzoek wordt stapsgewijs verhoogd tot jaarlijks € 200 miljoen structureel vanaf 2020. Daarnaast komt € 200 miljoen per jaar extra beschikbaar voor toegepast onderzoek.

De Wet markt en overheid

De Wet markt en overheid (en de algemeen belangbepaling) wordt aangescherpt om oneigenlijke en ongewenste concurrentie tussen ondernemers en overheden tegen te gaan wordt. Overheden kunnen wel activiteiten zoals sport, cultuur, welzijn en re-integratie blijven aanbieden.

 

Aantrekkelijker werkgeverschap

Het kabinet Rutte III zal alle regelingen checken op belemmeringen voor werkgeverschap. Dit moet leiden tot bestendiger arbeidsrelaties en een situatie waarin niet instituties en kosten bepalend zijn voor de vorm waarin arbeid wordt aangeboden, maar de aard van het werk dat gedaan moet worden.

 

Veranderingen in pensioenregelingen

Er komen opnieuw zeer belangrijke veranderingen in de pensioenregeling. Een aantal principes is vastgelegd door de regering. Er wordt ook overleg met de vakbonden aangekondigd. Maar het hoe en wat is nog onduidelijk. Tussen nu en 2030 wil de regering komen tot een volledig nieuwe manier van berekenen van het pensioen (alle stelsels).

 

CO2-belasting

Er komt een CO2-belasting voor bedrijven. De prijs loopt op van € 18 in 2020 tot € 43 per ton CO2 in 2030 (€ 620 miljoen).

 

Kilometerheffing

Voor vrachtverkeer wordt een kilometerheffing ingevoerd.

 

Hoger lage btw-tarief 

Het lage btw-tarief van 6% gaat op 1 januari 2019 naar 9%. Deze verhoging geldt voor alle producten en diensten die onder het verlaagde tarief vallen.

 

Energiebelasting

Burgers en bedrijven gaan meer energiebelasting betalen. De energiebelasting gaat voor burgers omhoog met € 453 miljoen en voor bedrijven omhoog met € 120 miljoen.


Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld kostenvergoedingen, werkkostenregeling, personeelskosten, loonheffing en de auto van de zaak.

Facilitair management

Facilitair management

Projecten of vragen rondom facilitair management? Kijk dan ook op F-Facts Rapporten voor rapporten, whitepapers en e-books over bijvoorbeeld inkoop & aanbesteden, huisvesting, schoonmaak en energie.