BTW

  vorige     volgende

Inhoudsopgave

Landbouwregeling afgeschaft

Met ingang van 1 januari 2018 is de landbouwregeling afgeschaft. Met de afschaffing van de landbouwregeling is ook een aantal aangrenzende btw-bepalingen afgeschaft, zoals het verlaagd tarief op diverse producten en diensten in de landbouwsector.

In dit artikel wordt stilgestaan bij de landbouwregeling zoals deze tot 1 januari 2018 gold. Het artikel eindigt met een toelichting op de overgangsregeling die voor btw-ondernemers onder de landbouwregeling is ingevoerd.

De landbouwregeling hield in dat landbouwers, veehouders, tuinhouders en bosbouwers géén btw in rekening brachten ter zake van bepaalde leveringen en/of diensten aan hun afnemers. Het ging hierbij om de levering van agrarische producten, agrarische diensten en de levering van gebruikte bedrijfsmiddelen. De ondernemers die onder de landbouwregeling vielen, hadden ter zake van die specifieke leveringen en/of diensten ook geen recht op aftrek van btw. De afnemer van de agrarische producten, agrarische diensten of gebruikte bedrijfsmiddelen kreeg geen btw in rekening gebracht, maar kon wel 5,4% van het bedrag dat een landbouwer in rekening bracht, als voorbelasting in aftrek brengen.

Ondernemers die onder de landbouwregeling vielen, konden de belastingdienst altijd al verzoeken uitgezonderd te worden van de toepassing van de landbouwregeling. In dat geval golden al de 'normale' btw-regels. Naast de landbouwregeling golden er nog een aantal specifieke bijzondere regelingen voor landbouwers. In dit artikel wordt uitsluitend op hoofdlijnen ingegaan op de werking van de landbouwregeling.

In dit artikel:

  • Overgangsregeling na afschaffing van de landbouwregeling
  • Wat houdt de landbouwregeling in?
  • Wie kunnen gebruikmaken van de landbouwregeling?
  • Leveringen en diensten die onder de landbouwregeling vallen
  • Landbouwverklaring
  • Afzien van de landbouwregeling
  • Overgang van landbouwregeling naar 'normaal' ondernemerschap
  • Overgangsregeling als gevolg van afschaffen landbouwregeling

Login voor de module BTW

Lid van de module BTW?

Log hier in om verder te lezen

Afbreken

Gebruiksgegevens

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

  vorige     volgende