ISO voor de controller

Samenvatting

In dit hoofdstuk zullen we dieper ingaan op het fenomeen ISO (International Standards Organisation). ISO-standaardisatie wordt bereikt door consensus en afspraken tussen nationale delegaties die zijn afgevaardigd door economische belanghebbenden zoals producenten, leverancier, kopers en gebruikers, afgevaardigden van de overheid en andere interessegroepen, zoals 'consumentenorganisaties'. Nadat de 9001-norm van 1964 is opgevolgd door die van 2000, wordt deze ISO 9001-2000 genoemd. De essentie van de vernieuwde 2000 norm is:

  • De klant staat centraal.
  • De rol van het management is van evident belang.
  • Een dominant procesgerichte benadering is de basis.
  • Het voortdurend verbeteren van de organisatie moet zijn ingebed in het systeem.
  • Minder procedures maken het systeem transparanter.

De ISO 9000-serie is primair gericht op 'kwaliteitsmanagement'; het beheersen van bedrijfsprocessen, op een wijze waarop een bepaald kwaliteitsniveau wordt gerealiseerd. De overgrote meerderheid van de ISO-normen zijn in hoge mate gericht op de specificaties van een specifiek product, materiaal of proces. De ISO 9000- and ISO 14000-normen zijn over de hele wereld bekend als een 'generieke norm voor een managementsysteem'.

International Standards Organisation (ISO) 9001:2000

Door gebruik te maken van kwaliteitsmodellen krijgt de controller de mogelijkheid om op een gestructureerde en planmatige manier te kijken naar de eigen organisatie. Daarnaast geven de meeste modellen de mogelijkheid om op de een of andere manier gecertificeerd te worden, waarmee naar de buitenwereld duidelijk wordt dat de organisatie zich op een bepaald niveau heeft geprofessionaliseerd.

Met behulp van de modellen i ...

Inloggen

Lid van de Kennisbank Financieel?

 

Log hier in om verder te lezen.

Afbreken

Gebruikersgegevens

 

Geef hier uw gebruikersnaam en wachtwoord:

Personeelsmanagement

Personeelsmanagement

Heeft u ook een verantwoordelijkheid in personeelsmanagement? Kijk dan ook op HR Praktijk voor zekerheid over wetten en regels!