Inkeerregeling per 2018 afgeschaft

Door: Lianne Bouman | redactie: WEKA Financieel | 15 juli 2017
Staatssecretaris Wiebes van Financiën schrijft aan de Tweede Kamer dat hij heeft besloten de inkeerregeling op te nemen in het Belastingplan 2018.

Dit houdt in dat met ingang van 1 januari 2018 geen beperkte termijn meer zal gelden waarbinnen volledige boetematiging plaatsvindt.

 

Geen internetconsultatie

Opneming in het pakket Belastingplan 2018 betekent verder dat deze maatregel – anders dan Wiebes eerder heeft aangegeven – niet zal worden gepubliceerd ter internetconsultatie.

 

Panama Pepers

Via de inkeerregeling krijgen zwartspaarders die binnen twee jaar inkeren een lagere boete. Het afschaffen van de regeling maakt dit ongedaan. In reactie op de Panama Papers werd per 1 juli 2016 de boete van de inkeerregeling al verhoogd van 60 naar 120%.

 

Door de toenemende transparantie, onder meer op het vlak van internationale fiscale gegevensuitwisseling, hebben belastingdiensten meer informatie tot hun beschikking en zijn zij beter in staat tot handhaving. De kans dat belastingplichtigen met verzwegen vermogen tegen de lamp lopen wordt hierdoor almaar groter.